Opvang van kinderdagverblijf De Koetjes

Ons doel is het kind de gelegenheid te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfverzekerd mens met daarbij respect voor mens, dier en omgeving.

Wij geloven in de mogelijkheid om een plek te creëren waarin een ieder zich veilig en prettig voelt, en waar iedereen zichzelf mag zijn. Dit geldt zowel voor het kind, de medewerkers als de ouder. Wij willen dan ook een vriendelijke omgeving bieden waarin kinderen en ouders zich thuis voelen:

  • Elk kind ontvangt positieve en persoonlijke aandacht
  • De gevoelens van een kind worden herkend en geaccepteerd en er wordt met begrip op gereageerd
  • Er wordt op een rustige toon gesproken en het kind wordt daarbij aangekeken
  • Er wordt goed gekeken en geluisterd naar het kind, er wordt afgestemd op de behoeften en het ontwikkelingsniveau terwijl er nieuwe ervaringen worden aangeboden
  • Er wordt respect getoond voor de eigenheid en inbreng van het kind.

Onze agrarische kinderopvang onderscheidt zich van andere opvang door de unieke mogelijkheid tot samenwerking met het boeren bedrijf. Hierdoor bieden wij een veelzijdige en natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Bij ons is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en vrijheid die het platteland biedt en ook aan te sluiten bij de (seizoens-)activiteiten op de boerderij. Denk hierbij aan de boer die op bezoek komt, buiten picknicken in het gras, groenten en fruit plukken uit onze moestuin, stampen in de plassen etc.

Binnen bij De Koetjes

Kinderen hebben letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. De inrichting van de groepsruimten draagt er toe bij, dat de kinderen kunnen onderzoeken en experimenteren met al hun zintuigen. Om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren, is er voor gezorgd dat ze zoveel mogelijk dingen zelfstandig kunnen pakken en opruimen.

Wij beschikken over twee groepen voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Er kunnen per groep maximaal 12 kinderen per dag worden opgevangen, met twee pedagogisch medewerkers per dag.

Voor baby’s wordt de gelegenheid gecreëerd om voldoende tijd liggend in de box of op een kleed kunnen doorbrengen om vrije bewegingsontwikkeling mogelijk te maken. Voor dreumesen en peuters is het belangrijk dat ze van alles kunnen ontdekken door middel van de verschillende hoeken: het keukentje, het leeskussen in de kast, de knutseltafel, het speelhuisje etc.

Tussen de groepsruimtes in bevindt zich de gedeelde sanitaire ruimte met de commode’s. Hier zijn toiletjes en wasbakken voor de kinderen, zodat zo de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt.

Elke groepsruimte beschikt over een keuken op de groep en 3 slaapkamers. 

Buiten bij De Koetjes

De buitenruimte is aantrekkelijk voor kinderen maar tevens veilig en overzichtelijk. De buitenruimte nodigt uit tot diverse soorten spel, zo is er ruimte voor grof motorisch materiaal zoals fietsen, bezems, tractor’s etc. maar ook een gedeelte voor het verkennen en verleggen van de grenzen zoals een hut en tunnel van wilgentakken.

Door gebruik te maken van onze natuurlijke buitenruimte, prikkelen wij de fantasie van de kinderen en dagen ze zo uit tot ontdekken, bewegen, sociaal- en gevarieerd spel. Kinderen ervaren bij ons een gevoel van vrijheid door de landelijke omgeving en de vrij te gebruiken open buitenruimte.

De aanwezige planten en bomen bieden daarnaast een plaats voor rust, creativiteit en bezinning en volop mogelijkheden om tot eigen spel te komen. Onze buitenruimte biedt veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Zoals het rijdend speelmateriaal en een grote zandbak met scheppen en ander gevarieerd speelgoed.

Onze buitenruimte beschikt over een moestuin en kleinvee. Ook maken wij gebruik van materialen zoals speelzand, aarde, gras, struiken en bomen.

De boerderij

Onze superheld Boer Koos

Op de boerderij van Zuivelboerderij Vrouwenakker worden melk koeien gehouden. De koeien worden verzorgd door boer Koos .

Regelmatig komt boer Koos bij ons op bezoek. Ook staan er verschillende dieren om de buitenspeelplaats heen. Hier staan een schaap en kippen. De kinderen mogen deze voeren met oud brood, brokken en groenten. 

Tarieven

Het uurtarief bij agrarisch kinderdagverblijf De Koetjes is € 10,25 per uur voor 2024. Een opvang dag bestaat bij ons uit 10,5 uur.

Bij de prijs inbegrepen zijn fruit, een broodmaaltijd tussen de middag en gezonde tussendoortjes. Let op, u neemt bij ons wel zelf luiers en flesvoeding mee.

Kinderopvangtoeslag

Indien u een baan heeft of studeert en uw kind gaat naar de kinderopvang, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kosten worden dan voor het grootste gedeelte vergoed, dit is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat.

Klik hier om een proefberekening te maken en te zien hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij ons afneemt vergoed krijgt.